Afdrukken

AiAiA protesteert 12 maart tegen nieuwe bijstandswet!

Geschreven door Barbara Veger.

AiAiA (Arm in Arm in Actie), is voortgekomen uit de conferentie “Kracht in Armoede” die op 3 oktober 2013 plaatsvond in de Stadsbrug. AiAiA is een enthousiaste groep mensen die vanuit eigen kracht protesteert tegen armoede en onrecht. Momenteel zijn we bezig met een campagne tegen de nieuwe bijstandswet, die we schandalig vinden. 12 maart houden we een protestactie bij en in Tivoli, waar het grote lijsttrekkersdebat van de gemeente Utrecht zal plaatsvinden. Vanaf 19.00 uur zijn we aanwezig, vanaf 20.00 uur gaan we naar binnen en nemen deel aan het debat. Doe mee!

Meer info op facebook:
klik hier

De armoedeconferentie was een succes en smaakte naar meer

Op 3 oktober 2014 vond in de Stadsbrug te Utrecht de conferentie “Kracht in Armoede” plaats. Er waren zo’n 120 á  130 aanwezigen, waaronder een getalenteerde filmer, die het onderstaande filmpje heeft gemaakt van de conferentie:

Het filmpje geeft een goed beeld: een drukbezochte, levendige bijeenkomst, met veel discussie, vooral vanuit de mensen die zelf aan den lijve ervaren wat armoede betekent. Het van-het-kastje-naar-de-muur-sturen door uitkeringsinstanties kwam aan de orde; de onvrede over de verlaging van de vrijwilligersvergoeding; mogelijke oplossingen die de politiek zou kunnen doorvoeren, zoals het inkomensafhankelijk maken van o.a. ziektekostenpremies, actie voeren bij de Sociale Dienst tegen werken met behoud van uitkering….. Een dertigtal vrijwilligers hebben enorm hun best gedaan om van deze dag een succes te maken. Wat ons betreft was het een beginpunt en geen eindpunt; een flink aantal mensen gaf aan door te willen gaan met activiteiten tegen armoede.

Nieuwe bijstandswet is schandalig!

In 2014 zijn we begonnen met een campagne te voeren tegen de nieuwe bijstandswet. Onze eerste activiteit, de thema-avond in Resto van Harte op 4 maart 2014, was een groot succes; zo'n 30 a 40 mensen debatteerden vol vuur over de nieuwe bijstandswet.

 Deze wet dreigt mensen in de bijstand nog verder in de armoede te duwen en nog rechtelozer te maken. Om een paar voorbeelden te noemen: wie er volgens de Sociale Dienst “onfatsoenlijk” uitziet bij een sollicitatiegesprek, kan één tot drie maanden de hele uitkering verliezen. Maar wie bepaalt wat onfatsoenlijk is? Zijn piercings dat bijvoorbeeld, of een stoppelbaard? Ook kunnen mensen verplicht worden te werken voor hun uitkering. Hiermee wordt het recht op het minimumloon ondergraven. Vaak zijn betaalde banen eerst wegbezuinigd en moeten vervolgens mensen in de bijstand dat werk onbetaald gaan doen. Soms gaat het ook om totaal zinloos werk, zoals pagina’s van dossiers tellen. AiAiA is van mening dat er echte, vaste en betaalde banen moeten komen, in plaats van dat mensen in de bijstand opgejaagd en gestraft worden. Wij roepen de lokale politieke partijen op, de nieuwe bijstandswet NIET uit te voeren. Woensdag 12 maart 2014 willen we dit voor het voetlicht brengen.

Ben je het met ons eens? Kom dan ook op 12 maart 2014, of neem contact met ons op via:

T 06-49492806

E arminarminactie@live.nl

F www.facebook.com/Arm-in-Arm-in-Actie

Barbara Veger, deelnemer AiAiA

Afdrukken

Debat Wet Werk & Bijstand

Geschreven door Ginger van Toor.

Opinie Nieuwe wet bijstand moet gestopt worden!

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer opnieuw over het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand van staatssecretaris Klijnsma (PvdA). In het wetsvoorstel staat naar onze mening een hele reeks grote verslechteringen voor mensen in de bijstand, die volgens ons gerust schandalig genoemd mogen worden. Gelukkig is er ook veel weerstand tegen deze wet.

Wat houden de plannen in?
Het wetsvoorstel bestaat uit een reeks plannen, die stuk voor stuk de positie van mensen in de bijstand verergeren en hen verder in de armoede zouden duwen. Hierbij een korte opsomming:

-wie een bijstandsuitkering aangevraagd heeft, krijgt de eerste vier weken helemaal geen uitkering. Eerst moet je “bewijzen” dat je serieus naar werk wilt zoeken. Met deze maatregel dreigen mensen al meteen in de financiële problemen te komen. Immers, hoe betaal je die vier weken je huur, je rekeningen, je boodschappen? Hoe geef je je kinderen te eten? Die dreigen ook de dupe te worden, wat al helemaal schrijnend is. Dat je daarna alsnog met terugwerkende kracht een uitkering kan krijgen als je naar de mening van de Sociale Dienst genoeg je best hebt gedaan, lost het probleem niet op.

-mensen die om kosten te delen samen in een huis wonen, kunnen fors gekort worden op hun uitkering. Voor velen is het nauwelijks mogelijk om van een bijstandsuitkering rond te komen. Een huis delen met vrienden of familie kan dan een noodoplossing zijn, waarbij je wel flink inlevert op je privacy, maar waarmee je woonkosten kan besparen. Maar deze weg wordt nu dus afgesneden door de regering.

-wie volgens de mening van de Sociale Dienst zijn kansen op werk vinden belemmert door zijn kleding (bijvoorbeeld “onverzorgd”) kan drie maanden gekort worden op de uitkering. Maar wie bepaald wat belemmerend is? Is een hanenkam dat ook? En wie bepaalt wat een onverzorgd uiterlijk is? Hoeveel mensen in de bijstand hebben het geld voor sjieke kleding als ze gaan solliciteren? Alle ruimte voor willekeur dus, en een inbreuk op de vrijheid om je te kleden zoals je dat wilt.

-wie volgens de mening van de Sociale Dienst onbehoorlijk gedrag vertoont tegen hun medewerkers, kan drie maanden gekort worden. Natuurlijk zijn wie niet voor agressie tegen personeel van de Sociale Dienst, maar hier is ook veel ruimte voor willekeur. Iemand zou bijvoorbeeld drie maanden gekort kunnen worden omdat hij uit zijn slof schiet en wat scheldwoorden gebruikt, nadat hij slecht behandeld is door een medewerker van de Sociale Dienst.

-de Sociale Dienst kan iemand verplichten om te verhuizen om aan het werk te komen, zelfs naar de andere kant van het land. Dat is een enorme inbreuk op het leven van mensen, die hun sociale netwerk en hun thuis moeten opgeven, zelfs voor tijdelijk werk.

-gemeenten MOETEN mensen in de bijstand verplichten tot een “tegenprestatie” voor hun uitkering. Onbetaald werken dus, wat ofwel betaald werk verdringt, of alleen maar zinloos werk betreft. Er zijn voorbeelden bekend geworden van mensen, die totaal nutteloos werk moesten doen zoals bladzijden van dossiers tellen en hertellen, takken rapen in het bos etc. 32 uur per week, met behoud van uitkering… Ook zijn er voorbeelden, dat betaalde banen zijn wegbezuinigd, en mensen in een uitkering datzelfde werk onbetaald moeten gaan doen, op straffe van intrekken van de uitkering. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg en in buurthuizen. Volgens ons kan je dit gerust dwangarbeid noemen. Wij vinden dat mensen die verplicht worden te werken, gewoon betaald moeten worden (minstens het minimumloon) en ook het recht moeten hebben werk te weigeren, dat niet passend of niet zinvol is.

De foute gedachte achter de plannen
De hele logica achter deze plannen is misschien nog wel het ergst. Het lijkt wel, alsof er van uit gegaan wordt, dat mensen in de bijstand per definitie te lui zijn om te werken en dat de zweep erover moet om ze aan het werk te krijgen. De realiteit is, dat de werkloosheid alleen maar stijgt, en dit is niet de schuld van de werklozen. Bedrijven voeren ontslagen door, de overheid bezuinigt….. Daarnaast neemt het aantal banen stelselmatig af door automatisering en nieuwe technologie. Kansen om aan het werk te komen worden steeds kleiner, ook al doe je nog zo hard je best. Maar ondertussen wijst de regering, die zelf niets doet om de werkloosheid op te lossen, met een beschuldigende vinger naar mensen in de bijstand: “jullie zijn profiteurs, doe eens wat voor je uitkering”. Nogmaals: het is niet onze schuld dat er te weinig banen zijn. In die situatie is een bijstandsuitkering een recht en een noodzaak om te bestaan. Daar moet de regering met zijn handen van af blijven. De plannen zijn zelfs in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, bijvoorbeeld: het recht op een behoorlijke levensstandaard (toereikende gezondheidszorg, voeding, kleding, huisvesting) en het recht op arbeid en gelijk loon voor gelijke arbeid.

Protest nodig!
Gelukkig roepen de plannen van Klijnsma veel weerstand op, niet alleen bij de vakbeweging, organisaties van uitkeringsgerechtigden, maar ook bij sommige politici en bij gemeentebesturen. 13 januari worden de plannen weer behandeld in de Tweede Kamer. Het is mogelijk dat de staatssecretaris daardoor gedwongen is, de plannen wat af te zwakken. Maar het is nodig een zo groot mogelijke druk uit te oefenen om de plannen helemaal van tafel te krijgen! Met de armoede groep, o.a. een initiatief van Bureau Herstel, willen we de komende tijd kijken wat wij kunnen ondernemen tegen deze plannen.

Doe met ons mee!

Barbara Veger, armoede groep

De armoedegroep is te bereiken via 030-2361088 of email: barbaraveger@sbwu.nl

Mensen in de bijstand in Utrecht, die in de problemen komen door deze nieuwe bijstandswet, kunnen ook hulp vragen bij de Kliëntenraad Werk en Inkomen Utrecht,
T: 030-2328831
E: info@klientenraad.com

Afdrukken

Ruil Festival Robinson

Geschreven door Marieke.

RuilenDe laatste drie weekenden van augustus 2013 is er een ruilfestival in de Jaarbeurs in Utrecht. De bezoekers nemen spullen mee die ze graag willen ruilen. De aangeboden spullen worden eerst gewaardeerd door een ‘ruilmeester’ met behulp van een aantal stickertjes. Als je de beurs verlaat wordt gecheckt of je met evenveel waarde weg gaat als je gekomen bent.

Als je spullen niet wilt ruilen of het ruilen lukt niet dan kun je ze toevoegen aan één van de kunstwerken. Ook zijn er verschillende recycle-workshops.

Op 28 augustus is er het symposium ‘Kunst van Waarde’. Tijdens dit symposium wordt gekeken naar antwoorden op de vraag wat waarde is vanuit kunstzinnig, psychologisch en economisch oogpunt. Voor de entree betaal je €5,- en een ingrediënt voor het ruilrestaurant. In het restaurant wordt ad hoc gekookt met de meegebrachte voedingsmiddelen.

Je kunt naar het festival als bezoeker en er worden ook vrijwilligers en kunstenaars gezocht.

Kinderen tot 4 jaar hebben vrij entree, voor kinderen van 4 tot 12 jaar en U-pashouders bedraagt de entree €2,50 en mensen vanaf 12 jaar betalen €5,-. Ga je naar het symposium op de 28e dan betaal je €5,- en komt daar nog een ingrediënt voor de hapjes bij.

Voor meer in info en het programma-overzicht kun je terecht op de site gulliversverzamelingen.

Afdrukken

Armoedeconferentie 3 okt 2013

Geschreven door Ginger van Toor.

Kom naar de Conferentie
 
“Kracht in Armoede”
 
Donderdag 3 oktober 2013
van 12:00 uur tot 18:00 uur
 
De Stadsbrug, Koningin Wilhelminalaan 6, Utrecht
Deelname is gratis (inclusief een gratis lunch tussen 12:00 uur en 13:00 uur).

LAAT JE DOOR ARMOEDE NIET UIT HET VELD SLAAN!

verkleind-afb armoedeconferentie
Armoede neemt toe, ook in Nederland. De crisis blijft voortzetten, veel mensen verliezen hun baan, de huren en zorgkosten stijgen. Armoede betekent niet alleen financiële problemen hebben, maar ook sociale
uitsluiting en spanningen.

Mensen in een uitkering, maar ook mensen die het voorheen goed hadden, krijgen het steeds moeilijker. Als je daarnaast ook nog eens een psychische of andere kwetsbaarheid hebt, kan het heel moeilijk zijn om met armoede om te gaan.

Een vraag die bij veel mensen op komt is: kan het anders? Hoe ga ik om met armoede, wat geeft mij steun? Heeft de politiek eigenlijk wel antwoorden? Zijn er alternatieven op het huidige politieke beleid?
Kunnen wij elkaar helpen?


Op de conferentie “Kracht in armoede” willen we vooral mensen een stem geven die zelf armoede ervaren. De conferentie is grotendeels georganiseerd door mensen die zelf ervaringsdeskundig zijn in armoede. Ook kunnen bezoekers mee discussiëren over de vraag: hoe kan het anders?

Er zijn sprekers die opkomen voor mensen in armoede, zoals van de FNV (Federatie Nederlands Vakverbond) en van de Kliëntenraad Werk en Inkomen. Daarnaast hebben we ook gasten uit België, en voor de nodige afwisseling een theaterstuk en muziek van de improvisatiepianist Freek Zwanenberg.

Je bent van harte welkom!
Geef je wel van te voren op, dan ontvang je ook het volledige programma.
Meld je aan via Bureau Herstel
T: 030 2361088
E: LaraStrube@SBWU.nl

Deelnemende organisaties:
Bureau Herstel, Ubuntuhuis, Kliëntenraad Werk en Inkomen
Met ondersteuning van de SBWU en de Armoedecoalitie Utrecht
Wat?
Armoedeconferentie "Kracht in Armoede"

Wanneer?
Donderdag 3 oktober 2013
van 12:00 uur tot 18:00 uur

Waar?
De Stadsbrug
Koningin Wilhelminalaan 6
te Utrecht

Kosten
geen

Informatie en aanmelden
Meld je aan via Bureau Herstel
T: 030 2361088
E: LaraStrube@SBWU.nl
Afdrukken

Armoedeconferentie in najaar!

Geschreven door Ginger van Toor.

vooraankondiging arnoedeconferentie 2013


Wat?

Vooraankondiging Conferentie “Kracht in Armoede”

Wanneer?
Donderdag 3 oktober 2013
Aanvang:  12:00 uur (lunch)
13:00 uur programma tot 17:00 uur

Waar?
De Stadsbrug
Koningin Wilhelminalaan 6
3527 LD te Utrecht

Kosten
Geen

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Veger
T: 030 236 10 88
E: BarbaraVeger@SBWU.nl

Aanmelden
Mensen die deel willen nemen aan de conferentie kunnen zich opgeven 
door te bellen of te mailen naar:
SBWU / Bureau Herstel
T: 030 236 10 88
E: LaraStrube@SBWU.nl