Afdrukken

Zinnenprikkels Annelieke Fonkert

Geschreven door Annelieke Fonkert.

3 verschillende gratis Zinnenprikkels workshops
door Annelieke Fonkert in het najaar/winter 2014 en januari 2015.

Spiegels en affirmaties (door Annelieke Fonkert)

Spiegels  AffirmatiesIn het contact met mensen worden we allemaal wel eens geraakt, raken we geïrriteerd of kunnen er bv gevoelens van jaloezie zijn. Dit heet het spiegeleffect, anderen spiegelen ons aspecten van onszelf die we niet zien, moeilijk vinden te erkennen en moeilijk vinden te accepteren dat ze er zijn. Het tegenoverstelde kan ook, we zien een aspect bij een ander wat we bewonderen maar waarvan we het gevoel kunnen hebben dat wij dit onszelf nooit eigen kunnen maken. Dus hetgeen wat je bij een ander ziet biedt mogelijkheden om jezelf beter te leren kennen, om aspecten te integreren bij jezelf waardoor je heler wordt, maar ook om te ontdekken welke eigenschappen je zelf graag meer zou willen ontwikkelen. Het wonderbaarlijke is dat op het moment dat je deze aspecten omarmd hebt en ze geïntegreerd zijn de irritatie/de jaloezie naar de ander toe verdwijnt. Het kan dan zijn dat je actie mag ondernemen in een bepaalde situatie, dat het bijvoorbeeld nodig is je grens aan te geven aan de ander maar de lading is ervan af. Je neemt de verantwoordelijkheid op dat moment voor je eigen leven en wat er in jezelf afspeelt en daarmee neem je een stukje macht over je eigen leven weer terug in handen!

In deze workshop kijken we naar het spiegeleffect aan de hand van voorbeelden uit je eigen leven, kijken we hoe je de geraaktheid naar de ander toe om kan draaien naar meer kennis over en integratie in jezelf en hoe je eventueel door het gebruik van positieve affirmaties je leven een positieve wending kan geven (maximaal 5 personen).

Annelieke Fonkert, www.jezelf-ontmoeten.nl

maandag 15 september 2014, aanvang 15.30 uur, Zinnenprikkels lokatie cultureel café Kopi Susu Utrecht
maandag 10 november  2014, aanvang 15.30 uur, Zinnenprikkels lokatie cultureel café Kopi Susu Utrecht

 


Muziek en lichaamsbewustzijn (door Annelieke Fonkert)

Maziek en LichaamsbewustzijnDe trillingen die muziek teweeg brengt kunnen verschillende effecten hebben. Naast ontspanning en plezier kan muziek de verbinding met jezelf vergroten. Door jezelf te uiten via muziek neem je de ruimte in voor jezelf en geef je letterlijk uitdrukking aan wat er binnen in je leeft. Door samen met anderen muziek te maken maak je naast verbinding met jezelf op een speelse manier verbinding met de ander. Er is in deze workshop aandacht om te ontdekken wat de muziek in je lichaam doet. Wat voel je en waar voel je dat? En als je dit gevoel ervaart hoe zou je dit dan kunnen gebruiken in de muziek? In deze workshop wisselen we lichaamsbewegingen af met het zingen van liedjes en het maken van ritmes om op die manier lichaam en muziek in verbinding met elkaar te brengen. We maken daarbij gebruik van onze stem/ritme instrumenten/onze handen en de rest van ons lichaam! (maximaal 6 personen)

Annelieke Fonkert, www.jezelf-ontmoeten.nl

Datums en lokaties:

Maandag 13 oktober   2014, aanvang 15.30 uur, cultureel café  Kopi Susu Utrecht.
Vrijdag    31 oktober   2014, aanvang 13.00 uur, buurtcentrum Kerkveld Nieuwegein.
Vrijdag 05 december   2014, aanvang 15.00 uur, buurtcentrum Kerkveld Nieuwegein.
Maandag 15 decenber 2014, aanvang 15.30 uur, cultureel café  Kopi Susu Utrecht.
Vrijdag    23 januari    2015, aanvang 13.00 uur, buurtcentrum Kerkveld Nieuwegein.


Meditatie en affirmaties (door Annelieke Fonkert)

Meditatie  AffirmatieIn deze workshop beginnen we met een meditatie ter ontspanning en om het contact met jezelf te vergroten op dat moment. Daarna gaan we aan de slag met positieve affirmaties. Een positieve affirmatie is het gebruiken van een positief woord of een zin waarbij de trilling in je lichaam verhoogd wordt en waarbij je meer ontspanning/rust etc creëert. Door dit toe te passen kan je ter plekke een gevoel/gedachtes omzetten en door veelvuldig gebruik kan je je werkelijkheid gaan veranderen. We gaan in de workshop aan de slag met het ervaren van verschillende woorden en zinnetjes, wat het effect daarvan is op je lichaam en hoe je je daarbij voelt. Daarnaast is er een mogelijkheid te onderzoeken welke overtuigingen/gedachtes jou belemmeringen in je leven en hoe je daar een positieve affirmatie tegenover kan zetten.

Annelieke Fonkert, www.jezelf-ontmoeten.nl

 

Vrijdag 03 oktober     2014, aanvang 15.00 uur, buurtcentrum Kerkveld Nieuwegein.
Vrijdag 21 november  2014, aanvang 13.00 uur, buurtcentrum Kerkveld Nieuwegein.
Maandag 12 januari   2015, aanvang 15.30 uur, cultureel café Kopi Susu Utrecht.

De Zinnenprikkels  locaties.

kerkveld20collage

Waar?
Locatie Nieuwegein
Buurtcentrum Kerkveld
Kerkveld 63a
3431 EC Nieuwegein
collage20kopi20susu

Waar?
Locatie Utrecht
Cultureel café Kopi Susu
J.P. Coenstraat 69
(hoek kanaalstraat)
3531 EP Utrecht 

Gratis, wél aanmelden  
Toegang en deelname is gratis.
Aanmelden per email: zinnenprikkels@lister.nl
Onder vermelding van naam en voornaam, datum en tijd workshop, wel of niet een zorgrelatie met Lister of de naam van een andere zorgverlener.